Locatie Kei Kidz

Onze activiteitengebieden

Dans

Drama

Koken & bakken

Media

Natuur

Sport en spel

Wetenschap & Techniek

Tekenen

Vrij spel

Spelenderwijs ontwikkelen op je eigen tempo

Door differentiatie aan te bieden in onze activiteitengebieden worden de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen gestimuleerd. Het herhalen van activiteiten biedt voor kinderen de kans om zich uiteindelijk te ontwikkelen in deze activiteit en vaardigheden, waardoor ze zelf ook merken dat ze beter worden, dit vergroot o.a. hun zelfvertrouwen. 

Onze buitenschoolse opvang is een plek waar kinderen ontdekken wie ze zijn, welke talenten ze hebben en waar ze plezier aan beleven.